Get Adobe Flash player
Ban Tráng Niên


Album Xây Nhà Thờ - Tháng 06

Dưới đây là những hình ảnh xây dựng nhà thờ trong
tháng 06 năm 2011 sau ngày Khởi Công.

 

Xin click trên từng hình để vào xem Album.

30.06.2011

26.06.2011

18.06.2011

08.06.2011

05.06.2011

01.06.2011