Get Adobe Flash player
Ban Tráng Niên


Album Xây Nhà Thờ - Tháng 07

Dưới đây là những hình ảnh xây dựng nhà thờ trong
tháng 07 năm 2011 sau ngày Khởi Công.

 

Xin click trên từng hình để vào xem Album.

28.07.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

25.07.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

16.07.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

14-15.07.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

12-13.07.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

10.07.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

08.07.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

06.07.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

04.07.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo