Get Adobe Flash player
Ban Tráng Niên


Album Xây Nhà Thờ - Tháng 10

Dưới đây là những hình ảnh xây dựng nhà thờ trong
tháng 10 năm 2011.

 

Xin click trên từng hình để vào xem Album.

26.10.2011
Trương Văn Hải's
photo

23.10.2011
Nguyễn Thiên Ý's
photo

16.10.2011
Nguyễn Thiên Ý's
photo

12.10.2011
Nguyễn Thiên Ý's
photo

06.10.2011
Nguyễn Thiên Ý's
photo

06.10.2011
Nguyễn Thiên Ý's
photo

1 & 2.10.2011
Nguyễn Thiên Ý's
photo