Get Adobe Flash player
Album Xây Nhà Thờ


Album Xây Nhà Thờ - Tháng 08

Dưới đây là những hình ảnh xây dựng nhà thờ trong
tháng 08 năm 2011 sau ngày Khởi Công.

 

Xin click trên từng hình để vào xem Album.

28 & 30.08.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

25.08.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

20.08.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

15.08.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

08.08.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

04.08.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

01.08.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo