Get Adobe Flash player
Album Xây Nhà Thờ


Album Xây Nhà Thờ - Tháng 11

Dưới đây là những hình ảnh xây dựng nhà thờ trong
tháng 11 năm 2011.

 

Xin click trên từng hình để vào xem Album.

25.11.2011
Nguyễn Thiên Ý's
photo

21.11.2011
Nguyễn Thiên Ý's
photo

Nguyễn Văn Thanh's photo

08.11.2011
Nguyễn Thiên Ý's
photo

03.11.2011
Nguyễn Thiên Ý's
photo