Get Adobe Flash player
Album Xây Nhà Thờ


Album Xây Nhà Thờ - Tháng 01

Dưới đây là những hình ảnh xây dựng nhà thờ trong
tháng 01 năm 2012.

 

Xin click trên từng hình để vào xem Album.

Tháng 1.2012
tuần thứ 5
Nguyễn Thiên Ý's
photo

Tháng 1.2012
tuần thứ 3
Nguyễn Thiên Ý's
photo

Tháng 1.2012
tuần thứ 2
Nguyễn Thiên Ý's
photo

Tháng 1.2012
tuần thứ 1
Trương Văn Hải's
photo