Get Adobe Flash player
Thờ Phượng Lịch Sinh Hoạt


Lịch Sinh Hoạt Trong Tuần

SINH HOẠT TRONG TUẦN

Mời quý con cái Chúa tham dự các giờ nhóm và học Kinh Thánh:

NGÀY CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÓM LẠI CỦA HỘI THÁNH THỜI GIAN
Chúa Nhật TRƯỜNG CHÚA NHẬT 7 giờ
LỚP GIÁO LÝ BÁP TÊM 7 giờ
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯƠNG CỦA HỘI THÁNH 8 giờ
BAN THIẾU NHI - NHI ĐỒNG - ĐỒNG ẤU - ẤU NHI -
ẤU THƠ - VƯỜN TRẺ học Kinh Thánh tại các phòng nhóm.
8 giờ
BAN CÁC ÔNG - PHỤ NỮ - TRÁNG NIÊN - THANH NIÊN
- THIẾU NIÊN học Kinh Thánh
14 giờ
BAN THANH TRÁNG 15 giờ 30'
Thứ Hai HỘI THÁNH HỌC KINH THÁNH
19 giờ
CÁC NHÓM NHỎ CỦA THANH NIÊN HỌC KINH THÁNH 19 giờ
Thứ Ba CÁC NHÓM NHỎ CỦA TRÁNG NIÊN - THANH NIÊN 19 giờ
Thứ Tư BAN THĂM VIẾNG ĐI THĂM
8 giờ
CÁC NHÓM NHỎ CỦA TRÁNG NIÊN - THANH NIÊN - THIẾU NIÊN
19 giờ
KHU VỰC KHE SANH 19 giờ
KHU VỰC HOÀNG HOA THÁM 19 giờ
KHU VỰC 3-4 19 giờ
Thứ Năm THANH NIÊN HỌC KINH THÁNH 19 giờ
KHU VỰC CHI LĂNG - THÁI PHIÊN 18 giờ 30'
KHU VỰC HAI BÀ TRƯNG - PHAN ĐÌNH PHÙNG 19 giờ
KHU VỰC NAM HỒ - TRẠI MÁT 19 giờ
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG MỖI CUỐI THÁNG 19 giờ
Thứ Sáu HỘI THÁNH NHÓM CẦU NGUYỆN 18 giờ 30'
CÁC NHÓM NHỎ THANH NIÊN HỌC KINH THÁNH 19 giờ 30'
Thứ Bảy BAN PHỤC VỤ CHUẨN BỊ CÁC PHÒNG NHÓM VÀ NHÀ THỜ 8 giờ
SINH VIÊN - HỌC SINH, SINH VIÊN - SẮC TỘC HỌC KINH THÁNH 19 giờ
BAN HÁT TẬP BÀI HÁT 19 giờ