Get Adobe Flash player
Ban Thanh Niên


Album Thanh Niên

Chúng tôi giới thiệu với Album Ban Thanh Niên . Ao ước của chúng tôi khi xem những hình ảnh này để mọi người có thể nhìn lại Sinh hoạt của Ban Thanh Niên trong năm để yêu cầu Mến Chúa, yêu mến Hội Thánh mà Chúa đã thành lập thành Đà Đà mất này.

Xin quý vị vui lòng cho Ban Thanh Niên luôn. Xin chân thành cảm ơn.

Vui lòng bấm vào mỗi để xem Album.

{mp3playlist} K1_playlist {/ mp3playlist}

 

Sinh nhật Thanh Niên

 

Năm 2017

Thanh Niên đi Đà Nẵng
summer summer 2017

Chúa Nhật 12-10-2014
Hình ảnh

Chúa Nhật 03-03-2013
hình ảnh

Chúa Nhật 03-03-2013
Hình ảnh

Chúa Nhật 06-01-2013
hình ảnh

Chúa Nhật 06-01-2013
hình ảnh

Chúa Nhật 02-12-2012
Nguyễn Thiên Ý 's Photo

Chúa Nhật 18-11-2012
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Chúa Nhật 04-11-2012
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Chúa Nhật 01-07-2012
Nguyễn Thiên Ý 's Photo

Chúa Nhật 06-05-2012
Nguyễn Thiên Ý 's Photo

Đón chào Tân Thanh 2010
Ảnh Huỳnh Nha Huy

Thăm viếng HT HMông
Chúa Nhật 22-08-2010
hình ảnh Đinh Kim Nhật

Thăm viếng HT HMông
Chúa Nhật 22-08-2010
Byim's Photo

Thăm viếng HT HMông
Chúa Nhật 22-08-2010
Cao Vĩnh Thiện's Photo

Sinh nhật Thanh Niên lần 18
Chúa Nhật 10-10-2010
Ảnh của Huỳnh Nha Huy

Chương Trình Gây Quỷ
của Ban Thanh Niên
Thiên Ý's hình

Trại Hè Thanh Niên - 2009

Ngày Thanh Niên Tin Lành - 2009

Sinh hoạt 30-04-2008

Lễ Tân Thanh niên 2006

Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm
2005

Sinh hoạt 01-01-2005