Get Adobe Flash player
Ban Thanh Niên


Album Thanh Niên

Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị Album của Ban Thanh Niên. Ao ước của chúng tôi khi sưu tầm những hình ảnh này để mọi người có thể nhìn lại những sinh hoạt của Ban Thanh Niên trong những năm qua để thêm lòng yêu mến Chúa, yêu mến Hội Thánh mà Chúa đã thành lập tại thành phố Đà Lạt này.

Xin quý vị nhớ cầu nguyện cho Ban Thanh Niên luôn. Xin chân thành cảm ơn.

Xin click trên từng hình để vào xem Album.

 

Thanh Niên đi Đà Nẵng
hè 2017

Chúa Nhật 12-10-2014
Thiên Ý's Photo

Chúa Nhật 03-03-2013
Huỳnh Phú Lộc's Photo

Chúa Nhật 03-03-2013
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Chúa Nhật 06-01-2013
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Chúa Nhật 06-01-2013
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Chúa Nhật 02-12-2012
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Chúa Nhật 18-11-2012
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Chúa Nhật 04-11-2012
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Chúa Nhật 01-07-2012
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Chúa Nhật 06-05-2012
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Tiếp đón Tân Thanh niên 2010
Huynh Nha Huy's Photo

Thăm viếng HT HMông
Chúa Nhật 22-08-2010
Đinh Kim Nhật's Photo

Thăm viếng HT HMông
Chúa Nhật 22-08-2010
Byim's Photo

Thăm viếng HT HMông
Chúa Nhật 22-08-2010
Cao Vĩnh Thiện's Photo

Sinh nhật Thanh Niên lần 18
Chúa Nhật 10-10-2010
Huỳnh Nha Huy's Photo

Chương Trình Gây Quĩ
của Ban Thanh Niên
Thiên Ý's Photo

Trại Hè Thanh Niên - 2009

Ngày Thanh Niên Tin Lành - 2009

Sinh hoạt 30-04-2008

Tiếp đón Tân Thanh niên 2006

Cầu Nguyện Sáng Thứ Bảy
24-09-2005

Sinh hoạt 01-01-2005