Get Adobe Flash player
Ban Thanh Tráng


Album Thanh Tráng

Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị Album của Ban Thanh Tráng. Trải qua một thời gian dài tìm hiểu nhu cầu, ưu tư và cầu nguyện Ban Thanh Tráng của HTTL Đà Lạt đã được thành lập vào ngày 7 tháng 8 năm 2011. Cám ơn Chúa.

Quý vị nhớ cầu nguyện cho Ban Thanh Tráng. Xin chân thành cảm ơn.

Xin click trên từng hình để vào xem Album.

Kỷ niệm 7 năm thành lập
2017

Kỷ niệm 6 năm thành lập
07-08-2016

Kỷ niệm 5 năm thành lập
09-08-2015


Chúa Nhật 
08-03-2015


Chúa Nhật
01-03-2015


22-02-2015
Thăm viếng Tết


Thứ Tư 17-07-2013
NGÀY BỒI LINH
Thiên Ý's Photo


Chúa nhật 03-03-2013
Thiên Ý's Photo


Chúa nhật 20-01-2013
Thiên Ý's Photo


Chúa nhật 06-01-2013
Thiên Ý's Photo


Chúa nhật 02-12-2012
Thiên Ý's Photo


Chúa nhật 04-11-2012
Thiên Ý's Photo


Chúa nhật 24-06-2012
Thiên Ý's Photo


Chúa nhật 13-05-2012
Thiên Ý's Photo


Chúa nhật 06-05-2012
Thiên Ý's Photo


Chúa nhật 12-02-2012
Thiên Ý's Photo


Chúa nhật 15-01-2012
Thiên Ý's Photo


Buổi thông công 18-12-2011
Thiên Ý's Photo

Chúa nhât 02-10-2011
Thiên Ý's Photo


Chúa nhật 28-08-2011
Thiên Ý's Photo


Chúa nhật 21-08-2011
Thiên Ý's Photo


Buổi nhóm đầu tiên
07-08-2011 & 14-08-2011
Thiên Ý's PhotoNếu quí vị nào có những hình ảnh muốn góp phần chung với Album này xin gởi đến địa chỉ email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Chân thành cảm ơn.