Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Khối Truyền Giáo


Ban Truyền Giáo

Giới Thiệu Ban Truyền Giáo

Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt, từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, trải qua nhiều đời của các vị Mục Sư quản nhiệm, sinh hoạt truyền giảng, thăm viếng chứng đạo đều là những hoạt động thường xuyên của Hội Thánh và cũng là những hoạt động mà các tôi tớ Chúa quan tâm nhiều nhất.

Xem tiếp

Nhiệm Kỳ 2009-2011

BAN TRUYỀN GIẢNG:

Ủy viên đặc trách:
Bà Nguyễn Thị Kim Hoa
Trưởng ban: Cô Nguyễn Thị Vương Giao
Phó ban: Anh Nguyễn Thanh Liêm
Thư ký: Cô Lô Thị Kim Ngân
Thủ quỹ:
Anh Bùi Ngọc Phước

 

BAN THĂM VIẾNG:

Ủy viên đặc trách: Bà Nguyễn Thị Kim Hoa
Trưởng ban: Ông Hồ Toàn
Phó ban: Ông Ông Văn Hiệu
Thủ quỹ:
Bà Hồ Thị Hiệp


 

BAN CHĂM SÓC:

Ủy viên đặc trách: Cô Dương Thị Thu Hà
Phó ban: Anh Trương Văn Hải
Thủ quỹ:
Cô Huỳnh Thị Đào Kim


BAN CHỨNG ĐẠO:

Ủy viên đặc trách: Anh Nguyễn Thiên Ý
Phó ban: Anh Trần Quý
Thủ quỹ:
Cô Phạm Thị Thanh Hà


Bà Hồ Thị Hiệp

Nhiệm Kỳ 2005-2009

Ủy viên đặc trách: Bà Nguyễn Thị Kim Hoa


BAN TRUYỀN GIẢNG:

Trưởng ban: Cô Nguyễn Thị Vương Giao
Phó ban: Anh Nguyễn Thanh Liêm
Thư ký: Cô Lô Thị Kim Ngân
Thủ quỹ:
Anh Bùi Ngọc Phước

 

BAN THĂM VIẾNG:

Trưởng ban: Ông Hồ Toàn
Phó ban: Ông Ông Văn Hiệu
Thủ quỹ:
Bà Hồ Thị HiệpBAN CHĂM SÓC:

Trưởng ban: Cô Dương Thị Thu Hà
Phó ban: Anh Trương Văn Hải
Thủ quỹ:
Cô Huỳnh Thị Đào Kim


BAN CHỨNG ĐẠO:

Trưởng ban: Anh Trần Quý
Phó ban: Anh Tạ Thành
Thủ quỹ:
Cô Trần Thị Lành


Bà Hồ Thị Hiệp