Get Adobe Flash player


Ban Nhi Đồng

Chương Trình Nhóm Lớp Nhi Đồng

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM CỦA LỚP NHI ĐỒNG
(Từ Tháng 8 đến 12 Năm 2010)

Lớp Nhi Đồng sẽ học 13 bài học của loạt bài NGUỒN GỐC VŨ TRỤ

TUẦN LỄ BÀI HỌC HƯỚNG DẪN
22-08-2010

Bài 1:

KINH THÁNH - LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Mừng Sinh Nhật

Tập bài hát mới


anh Hoàng Linh

chị Thanh Loan


29-08-2010

Bài 2:

ĐẤNG CHRIST TRỌNG TÂM CỦA KINH THÁNH

Tập bài hát mới


chị Thanh Loan

anh Hoàng Linh

05-09-2010

ĐỐ KINH THÁNH

Tập Bài Hát Mới

chị Trúc

chị Trinh

12-09-2010

Bài 3:

NGUỒN GỐC VŨ TRỤ

Mừng Sinh Nhật

chị Bích Thùy
19-09-2010

Bài 4:

NGUỒN GỐC CỦA TRỜI ĐẤT


chị Mai Trâm
26-09-2010

Bài 5:

ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN LOÀI NGƯỜI

Thông Báo Kiểm Tra

anh Hoàng Linh
03-10-2010

KIỂM TRA BÀI 1 ĐẾN BÀI 5

Thủ công

Mừng Sinh Nhật


chị Thanh Loan

chị Trúc, Chị Trinh

chị Mai Trâm

10-10-2010

Bài 6:

LOÀI NGƯỜI SA NGÃ

Sửa Bài Kiểm Tra

Tập Hát Giáng Sinh

anh Lưu Quốc Hùng

Chị Thanh Loan

17-10-2010

Bài 7:

CA-IN VÀ A-BÊN

Tập Hát Giáng Sinh

chị Bích Thùy
24-10-2010

Bài 8:

CON TÀU CỦA NÔ-Ê

Tập Hát Giáng Sinh

chị Mai Trâm
31-10-2010

Bài 9:

THÁP BA-BÊN

Thông Báo Kiểm Tra

Tập Hát Giáng Sinh

anh Phước


07-11-2010

KIỂM TRA BÀI 6-9

Đố Kinh Thánh

Mừng Sinh Nhật

chị Bích Thùy

anh Hoàng Linh


14-11-2010

Bài 10:

ĐỨC TIN CỦA ÁP-RA-HAM

Ôn Kinh Thánh Thi Giáng Sinh

Tập Hát Giáng Sinh

chị Vương Giao


21-11-2010

Bài 11:

SỰ LỰA CHỌN CỦA LÓT

Tập Hát Giáng Sinh
anh Hoàng Linh
28-11-2010

Bài 12:

NGHI VẤN CỦA ÁP-RA-HAM

Tập Hát Giáng Sinh
chị Mai Trâm
05-12-2010

Bài 13:

TIẾP ĐÃI THIÊN SỨ

Thông Báo Kiểm Tra

Tập Hát Giáng Sinh

chị Bích Thùy
12-12-2010


THI KINH THÁNH GIÁNG SINH

Ban Hướng Dẫn