Get Adobe Flash player


Giới Thiệu Ban Thanh Tráng

Giới Thiệu Ban Thanh Tráng

Trải qua thời gian dài tìm hiểu nhu cầu, ưu tư và cầu nguyện Ban Thanh Tráng của HTTL Đà Lạt đã được thành lập vào ngày 7 tháng 8 năm 2011. Cám ơn Chúa, dù là một ban mới nhưng chúng tôi nhận được sự rất nhiều sự quan tâm của Mục sư Quản Nhiệm, Ban Trị Sự cũng như các ban ngành khác trong Hội Thánh từ những ngày mới thành lập.

Hiện nay, Ban Thanh Tráng có 25 thành viên, nhóm lại vào mỗi chiều Chúa Nhật lúc 17h30, tại Nhà Cơ Đốc HTTL Đà Lạt. Thành viên của ban thanh tráng là những bạn thấy mình lớn so với Thanh niên và nhỏ so với Tráng niên, gồm cả những bạn độc thân và những bạn đã lập gia đình. Chúng tôi đang trong quá trình gây dựng và ổn định sinh hoạt ban ngành. Xin quý con cái Chúa thêm lời cầu nguyện để chúng tôi phát triển mạnh mẽ, kết quả thật nhiều cho công trường nhà Chúa.

BAN ĐIỀU HÀNH THANH TRÁNG 2011 - 2012:

Trưởng Ban: ĐINH KIM NHẬT

Thư Ký: ĐINH THỊ HOÀNG KHÁNH

Thủ Quỹ: ĐẶNG THỊ ÁI LIÊN

Ủy viên Truyền Giảng: NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Ủy viên Thăm viếng: HUỲNH NGỌC ĐÔNG

Tổ trưởng tổ 1: ĐINH TIẾN CHÁNH

Tổ trưởng tổ 2: NGUYỄN THÀNH LONG

Tổ trưởng tổ 3: NGUYỄN THỊ THANH DIỆU