Get Adobe Flash player


Ban Thiếu Niên

Chương Trình Thiếu Niên (Tháng 1-6 năm 2011)

Ngày
Tháng

Nội Dung
Hướng dẫn

Hướng
Dẫn
Thờ
Phượng

Câu
Chuyện
Đức Tin
Hát
Tôn Vinh
Đố
Kinh Thánh

Chia Sẻ

02-01

Thánh Kinh Lược Khảo

Nhóm
1

Nhóm
2
Nhóm
3
Nhóm
4

Anh Trương Văn Hải

09-01

Chẳng Thuộc Về Chính Mình
-
Tổ Chức Sinh nhật
(Anh Trương Văn Hải)

Nhóm
2

Nhóm
3
Nhóm
4
Nhóm
1

Chị
Ông Thị Thanh Tâm

16-01

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế

Nhóm
3

Nhóm
4
Nhóm
1
Nhóm
2

Anh Nguyễn Thiên Ý

23-01

Lịch Sử Hội Thánh Việt Nam

Nhóm
4

Nhóm
1
Nhóm
2
Nhóm
3

Anh Lưu Quốc Hùng

30-01

Sinh Hoạt Tất niên

Nhóm
1

Nhóm
2
Nhóm
3
Nhóm
4

BHD
Thiếu Niên

06-02

Thăm Viếng Tết

Nhóm
2

Nhóm
3
Nhóm
4
Nhóm
1

BHD

13-02

Thận Trọng Trong Thái Độ
-
Tổ Chức Sinh nhật
(Chị Ông Thanh Tâm)

Nhóm
3

Nhóm
4
Nhóm
1
Nhóm
2

Anh Trương Văn Hải

06-03

Thánh Kinh Lược Khảo
- Tổ Chức sinh nhật
(Anh Huỳnh Phú Lộc)

Nhóm
2

Nhóm
3

Nhóm
4
Nhóm
1

Chị Ông Thị Thanh Tâm

13-03

Nâng cao Tiêu Chuẩn Sống

- Tập hát Phục Sinh

Nhóm
3

Nhóm
4
Nhóm
1
Nhóm
2

Anh Trương Văn Hải

20-03

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
- Tập hát Phục Sinh

Nhóm
4

Nhóm
1
Nhóm
2
Nhóm
3

Anh Nguyễn Thiên Ý

27-03

Đố Kinh Thánh Ôn Bài

Nhóm
1

Nhóm
2
Nhóm
3
Nhóm
4

Anh Huỳnh Phú Lộc

03-04

Thánh Kinh Lược Khảo
Tổ Chức Sinh nhật
(Chị Ông Thị Thanh Tâm)

Nhóm
2

Nhóm
3
Nhóm
4
Nhóm
1

Chị
Ông Thị Thanh Tâm

10-04

Mẫu Người Thuộc Linh
-Tập hát Phục Sinh

Nhóm
3

Nhóm
4
Nhóm
1
Nhóm
2

Anh Trương Văn Hải

17-04

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
- Tập hát Phục Sinh

Nhóm
4

Nhóm
1
Nhóm
2
Nhóm
3

Anh Nguyễn Thiên Ý

24-04

MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Nhóm
1

Nhóm
2
Nhóm
3
Nhóm
4

NHÓM CHUNG

01-05

Thánh Kinh Lược Khảo

Tổ Chức Sinh nhật
(Anh Trương Văn Hải)

Nhóm
2

Nhóm
3
Nhóm
4
Nhóm
1

Anh Huỳnh Phú Lộc

08-05

Hiếu Kính Cha Mẹ

Nhóm
3

Nhóm
4
Nhóm
1
Nhóm
2

BHD
Thiếu Niên

15-05

Dấu Chứng Của Người Tín Đồ Thật

Nhóm
4

Nhóm
1
Nhóm
2
Nhóm
3

Chị
Ông Thị Thanh Tâm

22-05

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế

Nhóm
1

Nhóm
2
Nhóm
3
Nhóm
4

Anh Nguyễn Thiên Ý

29-05

Đố Kinh Thánh Ôn Bài

Nhóm
2

Nhóm
3
Nhóm
4
Nhóm
1

Anh Trương Văn Hải

05-06

Thánh Kinh Lược Khảo

Tập Hát Giáng Sinh

Tổ Chức Sinh nhật
(Anh Huỳnh Phú Lộc)

Nhóm
3

Nhóm
4
Nhóm
1
Nhóm
2

Chị
Ông Thị Thanh Tâm

12-06

Lịch Sử Hội Thánh Việt Nam

Nhóm
4

Nhóm
1
Nhóm
2
Nhóm
3

Anh Lưu Quốc Hùng

19-06

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế

Nhóm
1

Nhóm
2
Nhóm
3
Nhóm
4

Anh Nguyễn Thiên Ý

26-06

TRUYỀN GIẢNG

Nhóm
2

Nhóm
3
Nhóm
4
Nhóm
1

BHD
Thiếu Niên

Chương Trình Tháng 7-12 năm 2010

Ngày Tháng

Nội Dung Hướng dẫn

Thờ Phượng

Chia Sẻ

04-07-2010

Thánh Kinh Lược Khảo

Nhóm 3

Anh Trương Văn Hải

11-07-2010

Bài Học Kinh Thánh

Nhóm 4

Chị Ông Thị Thanh Tâm

18-07-2010

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế

Nhóm 1

Anh Nguyễn Thiên Ý

25-07-2010

Truyền giảng Chủ đề: BẠN ĐƯỢC YÊU

Nhóm 2

Thầy Ông Văn An

01-08-2010

Làm Chứng Kinh Nghiệm Tin Chúa

Nhóm 3

Thiếu Niên

08-08-2010

Chia Tay Thiếu Niên

Nhóm 4

BHD

15-08-2010

Tiếp Nhận Bạn Mới

Nhóm 1

Anh Trương Văn Hải

22-08-2010

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế - Tập hát

Nhóm 2

Anh Nguyễn Thiên Ý

29-08-2010

Đố Kinh Thánh ôn bài

Nhóm 3

Anh Trương Văn Hải

05-09-2010

Thánh Kinh Lược Khảo
Tổ Chức sinh nhật (Anh Huỳnh Phú Lộc)

Nhóm 4

Anh Huỳnh Phú Lộc

12-09-2010

Chẳng Ai Quan Tâm

Nhóm 1

Chị Ông Thị Thanh Tâm

19-09-2010

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế

Nhóm 2

Anh Nguyễn Thiên Ý

26-09-2010

Tuổi Mới Lớn

Nhóm 3

Chị Nguyễn Thị Vương Giao

03-10-2010

Thánh Kinh Lược Khảo
Tổ Chức Sinh nhật (Chị Ông Thị Thanh Tâm)

Nhóm 4

Anh Trương Văn Hải

10-10-2010

Thiếu niên Tin Lành -Tập hát GS

Nhóm 1

BHD

17-10-2010

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế - Tập hát GS

Nhóm 2

Anh Nguyễn Thiên Ý

24-10-2010

Được Chúa Trọng Dụng

Tập hát GS

Nhóm 3

Chị Ông Thị Thanh Tâm

31-10-2010

Đố Kinh Thánh Ôn Bài

Nhóm 4

Anh Huỳnh Phú Lộc

07-11-2010

Thánh Kinh Lược Khảo

Tập Hát Gíang Sinh

Tổ Chức Sinh nhật (Anh Trương Văn Hải)

Nhóm 1

Anh Trương Văn Hải

14-11-2010

Nguồn phước cho gia đình

Tập Hát Giáng Sinh

Nhóm 2

Chị Ông Thị Thanh Tâm

21-11-2010

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế

Tập Hát Giáng Sinh

Nhóm 3

Anh Nguyễn Thiên Ý

28-11-2010

Tuổi mới lớn

Tập Hát Giáng Sinh

Nhóm 4

Chị Nguyễn Thị Vương Giao

05-12-2010

Thánh Kinh Lược Khảo

Tập Hát Giáng Sinh

Tổ Chức Sinh nhật (Anh Huỳnh Phú Lộc)

Nhóm 1

Chị Ông Thị Thanh Tâm

12-12-2010

Tổ Ấm Cơ Đốc

Tập Hát Giáng Sinh

Nhóm 2

Anh Huỳnh Phú Lộc

19-12-2010

Tổng Dợt Giáng Sinh

Nhóm 3

Nhóm Chung

26-12-2010

Đố Kinh Thánh Ôn Bài

Nhóm 4

Anh Trương Văn Hải

Album Thiếu Niên

Album Lớp Thiếu Niên.

Xin click trên từng hình để xem album.

 


Chúa nhật 03-03-2013
Thiên Ý's Photo

Chúa nhật 06-01-2013
Thiên Ý's Photo


Chúa nhật 02-12-2012
Thiên Ý's Photo


Chúa nhật 04-11-2012
Thiên Ý's Photo

Chúa nhật 01-07-2012
Thiên Ý's Photo

Chúa nhật 06-05-2012
Thiên Ý's Photo

TRẠI HÈ NHA TRANG
2011
Trương Văn Hải's Photo

LỄ SONG THÂN
08-05-2011


Giao lưu với Thiếu niên HT Phước Hải


NGÀY SONG THÂN
09-05-2010

Trại Hè Thiếu Niên
Nha Trang 2009

Chia tay các bạn Thiếu Niên 2007


NGÀY SONG THÂN
13-05-2007

Chương Trình Tháng 1-6 năm 2010

CHƯƠNG TRÌNH LỚP THIẾU NIÊN TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2010

Ngày Tháng Nội Dung Hướng Dẫn
Thờ Phượng
Chia Sẻ
03-01-2010 Bài học Kinh Thánh: Sự Thờ Phượng Nhóm 3 Chị Nguyễn Thị Vương Giao
10-01-2010 Tăng Trưởng Trong Christ - Bài 12 Nhóm 4 Anh Trương Văn Hải
17-01-2010 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Nhóm 1 Anh Nguyễn Thiên Ý
24-01-2010 Ổn Định Lớp: Bầu Ban Điều Hành
Sinh Nhật
Nhóm 2 Anh Huỳnh Phú Lộc
31-01-2010 Bài học Kinh Thánh: Sự Thờ Phượng Nhóm 3 Chị Nguyễn Thị Vương Giao
07-02-2010 Sinh Hoạt Tất Niên Nhóm 4 Ban Hướng Dẫn
14-02-2010 Thăm Viếng Tết Nhóm 1
21-02-2010 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
Tập hát Phục Sinh
Nhóm 2
Anh Nguyễn Thiên Ý
28-02-2010 Đố Kinh Thánh Ôn Bài Học
Tập hát
Nhóm 3
Anh Huỳnh Phú Lộc
07-03-2010 Thánh Kinh Lược Khảo
Tập Hát
Sinh Nhật
Nhóm 4
Anh Trương Văn Hải

14-03-2010 Tăng Trưởng Trong Christ
Tập hát
Nhóm 1
Chị Ông Thị Thanh Tâm
21-03-2010 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
Tập hát
Nhóm 2 Anh Nguyễn Thiên Ý
28-03-2010 Tổng Dợt Chương Trình Phục Sinh Nhóm 3
04-04-2010 Phục Sinh Nhóm 4
Nhóm chung với Tráng Niên và Thanh Niên
11-04-2010 Ôn Bài Tăng Trưởng Trong Christ
Sinh Nhật
Nhóm 4
Anh Trương Văn Hải
18-04-2010 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Nhóm 1 Anh Nguyễn Thiên Ý
25-04-2010 Đố Kinh Thánh Ôn Bài Học Nhóm 2
Anh Trương Văn Hải
02-05-2010 Thánh Kinh Lược Khảo
Sinh Nhật
Nhóm 3
Chị Nguyễn Thị Vương Giao
09-05-2010 Hiếu Kính Cha Mẹ Nhóm 4
Ban Hướng Dẫn
16-05-2010 Diễn Đàn: "Mối Quan Hệ Với Anh Em Trong Chúa" Nhóm 1 Anh Huỳnh Phú Lộc
23-05-2010 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Nhóm 2
Anh Nguyễn Thiên Ý
30-05-2010 Nhóm Tại Thái Phiên Nhóm 3
Anh Trương Văn Hải
06-06-2010 Thánh Kinh Lược Khảo
Sinh Nhật
Nhóm 4
Chị Ông Thị Thanh Tâm
13-06-2010 Tuổi Mới Lớn Nhóm 1 Chị Nguyễn Thị Vương Giao
20-06-2010 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Nhóm 2
Anh Nguyễn Thiên Ý
27-06-2010 Đố Kinh Thánh Ôn Bài Học Nhóm 3
Anh Huỳnh Phú Lộc