Get Adobe Flash player


Lược Sử Ban Tráng Niên

Chỉ mục bài viết
Lược Sử Ban Tráng Niên
Ban điều hành 2005-2007
Ban điều hành 2007-2008
Ban điều hành 2008-2009
Ban điều hành 2009-2010
Ban điều hành 2010-2011
Ban Điều Hành 2011-2012
Ban Điều Hành 2012-2013
Tất cả các trang

Từ buổi đầu thành lập Hội Thánh Đà Lạt, "thanh niên" gồm cả những anh chị đã lập gia đình, cùng nhóm chung, làm việc, làm chứng và phục vụ Chúa bên nhau. Sinh hoạt sôi động của các bạn trẻ càng thêm phong phú nhờ kinh nghiệm trong Chúa của các anh chị đi trước.

Sau thời gian ngắn tạm gián đoạn chung của nhiều ban trong Hội Thánh, sinh hoạt thờ phượng Chúa của lớp người trẻ thanh thiếu niên được tái lập. Từ trong kẽ đá khô cằn, những mầm sống tiếp tục trỗi dậy, vươn lên vững vàng... Mười bảy năm sinh hoạt thờ phượng với nhiều lớp thanh thiếu niên mới lớn lên trôi qua nhanh. Giờ đây lớp người ngày trước đã trưởng thành. Gánh vác nhiều trách nhiệm với gia đình, Hội Thánh, xã hội... họ nhận thấy nhu cầu mới: Cần tách riêng ra. Cần có ban Tráng Niên để có sinh hoạt phù hợp với đời sống thuộc linh, với tâm lý lứa tuổi, với sức khoẻ... Vì lý do đó năm 1994 ban Tráng niên Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt ra đời.

 

Buổi đầu, Ban Tráng Niên nhóm lại độ chừng 20 người. Số người ít, không còn không khí sôi động như thanh niên... Tuy nhiên, tạ ơn Chúa, Ngài phán hứa: "Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì đều được cả." Qua cầu nguyện, thăm viếng, mời gọi... Ban Tráng Niên nhóm lại ngày một đông hơn, có những tân tín hữu đến nhóm, đời sống thuộc linh nhiều con cái Chúa được gây dựng. Mỗi người một tay, ai nấy dự phần hầu việc Chúa: Cầu nguyện, thăm viếng, chăm sóc, dâng hiến, chia sẻ, hướng dẫn...

 

Từ khi có Mục Sư quản nhiệm Bùi Phụng đến, Ban Tráng Niên đã chính thức bầu ban điều hành.

Những bài học Kinh Thánh gần gũi với cuộc sống hàng ngày như Nuôi Dạy Con Cho Chúa, Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời, Lịch Sử Hội Thánh, Nhân Vật Thánh Kinh, Anh Hùng Đức Tin, Cuộc Đời Chúa Giê-xu, Bày Tỏ Chúa Qua Công Việc... đã gây dựng tâm linh các anh chị tráng niên. Tráng niên vẫn trẻ trung hăng hái trong sinh hoạt thông công ngoài trời, sốt sắng nhiệt tình góp phần giúp mọi việc trong Hội Thánh.

Cho đến nay, số tráng niên thường xuyên nhóm lại khoảng 70 người. Hội Thánh vẫn còn một số anh chị trong lứa tuổi tráng niên nhưng chưa đến sinh hoạt cùng Ban Tráng niên, đây là điều cần cầu thay. Xin Đấng Chăn Hiền Lành tiếp tục nhóm hiệp bầy chiên Ngài và dùng từng chi thể trong thân Ngài góp phần xây dựng nhà Chúa, mở rộng Vương quốc đời đời để danh Cha vinh hiển và Nước Ngài mau đến.