Get Adobe Flash player


Giới thiệu về Ban Các Ông

Ban  Các Ông là những người lớn tuổi trong Hội Thánh, nhưng có thể nói đây là ban được hình thành muộn nhất trong các ban của Hội Thánh (kể cả Ban Thanh –Thiếu Niên). Xuất phát từ mục tiêu gây dựng và giúp đỡ công việc nhà Chúa, Ban Các Ông được hình thành vào cuối năm 1988, nhưng lúc đó chỉ có khoảng 6-7 người. Sau nhiều tháng vận động, thuyết phục, vượt qua nhiều khó khăn vì lý do tuổi tác, sức khỏe, điều kiện, phương tiện đi lại, buổi sinh hoạt đầu tiên tương đối đông đủ của Ban Các Ông đã được nhóm lại vào chiều Chúa nhật ngày 14 tháng 6 năm 1998 là 17 người, sự sinh hoạt này đã được duy trì cho đến hôm nay.

Khi nói rằng Ban Các Ông được thành lập muộn nhất, không có nghĩa là trong thành phần lớn tuổi của các ông không có làm việc gì. Có lẽ nhiều người lớn tuổi còn nhớ những năm sau  ngày giải phóng, Hội Thánh còn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, hình ảnh ông Trần Thế Huệ, ông Ông Văn Chuân, ông Đinh Văn Cẩn và những người khác nữa, hàng tuần với chiếc xe đạp các ông thường xuyên đến các gia đình con cái Chúa trong Hội Thánh để thăm viếng, cầu nguyện. Dù thời gian các ông thăm không dài nhưng cũng làm cho gia đình những người được thăm viếng thấy khích lệ rất nhiều. Không chỉ thăm viếng các gia đình con cái Chúa tại Đa-lạt mà thôi, các ông còn đến thăm các Hội Thánh ở xa như Đơn-Dương, Ca-Đô, Thạnh-Mỹ, Di-linh… cũng chỉ bằng những chiếc xe đạp

Buổi nhóm đầu tiên, cuối năm 1998