Get Adobe Flash player


Tin Vui

Buổi sáng hôm nay, Thứ Bảy 10-07-2010, lúc 8 giờ 00 tại Nhà thờ Tin Lành Trạm Hành đã chứng kiến Hôn Lễ của cậu Phan Quốc Thanh, út nam của ông bà Phan Hành Sơn (Thôn Trạm Hành - Xã Trạm Hành - Đà Lạt) kết hôn cùng cô Nguyễn Thị Mỹ Trinh, thứ nữ của ông bà Nguyễn Hữu Chỉnh (xã Mỹ Châu - Huyện Phù Mỹ - Tỉnh Bình Định).

(Cậu Phan Quốc Thanh là tín hữu chính thức tại Hội Thánh Tin Lành Trạm Hành. Cô Nguyễn Thị Mỹ Trinh là tín hữu chính thức tại Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt.)

Xin quý tôi con Chúa cầu nguyện cho gia đình mới.