Get Adobe Flash player


Album Xây Nhà Thờ - Tháng 05

Dưới đây là những hình ảnh xây dựng nhà thờ trong
tháng 05 năm 2011 sau ngày Khởi Công.

 

Xin click trên từng hình để vào xem Album.

26.05.2011

22-24.05.2011

19-05-2011

18-05-2011