Get Adobe Flash player


Album Xây Nhà Thờ - Tháng 12

Dưới đây là những hình ảnh xây dựng nhà thờ trong
tháng 12 năm 2011.

 

Xin click trên từng hình để vào xem Album.

Tháng 12.2011
tuần thứ 52
Nguyễn Thiên Ý's
photo

Tháng 12.2011
tuần thứ 51
Nguyễn Thiên Ý's
photo

11.12.2011
Nguyễn Thiên Ý's
photo

02 & 03.12.2011
Nguyễn Thiên Ý's
photo