Get Adobe Flash player
Tài Chánh

Nhà Thờ MớiTÀI CHÁNH XÂY CẤT NHÀ THỜ

Website của Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt xin gởi đến quí vị thông tin về số tiền dâng cho việc xây dựng nhà thờ, để quí con cái Chúa theo dõi tình hình tài chánh và tiếp tục dự phần để chương trình xây cất nhà thờ sớm được hoàn thành.

Mục sư quản nhiệm, Ban Chấp sự và toàn thể Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt chân thành cảm ơn tất cả quí con cái Chúa khắp nơi đã góp phần dâng hiến cho công việc xây dựng nhà thờ mới.

Website sẽ giới thiệu 4 danh sách dâng hiến sau:

DANH SÁCH DÂNG HIẾN CHO CHƯƠNG TRÌNH
XÂY CẤT NHÀ THỜ

SỐ TIỀN DÂNG
(tính đến cuối tháng 12-2011)

TỪ TIỀN HỘP MỖI CHÚA NHẬT
VÀ TIỀN DÂNG CÓ BIÊN LAI

2.285.983.000 đồng

GỞI ĐẾN TỪ CÁC HỘI THÁNH VÀ TÍN HỮU TRONG NƯỚC

260.054.000 đồng

GỞI TỪ CÁC HỘI THÁNH VÀ TÍN HỮU VÀO
TÀI KHOẢN CỦA HỘI THÁNH ĐÀ LẠT

13.554.963 đồng
BẰNG NGOẠI TỆ GỞI ĐẾN TỪ
CÁC HỘI THÁNH VÀ TÍN HỮU

USD = 128,563

CAD = 3,150

AUD = 600

EUR = 450

SGD = 500

1 LƯỢNG + 1,2 CHỈ VÀNG

 

 

TỔNG KẾT TẤT CẢ SỐ TIỀN DÂNG CÓ ĐƯỢC THEO TỶ GIÁ NGÂN HÀNG NGÀY 04-01-2012

 

TÊN SỐ TIỀN
TỶ GIÁ THÀNH TIỀN VNĐ
USD 128.563 20.036 2.704.451.268
AUD 600 22.141 13.284.600
EUR 450 27.880 12.546.000
CAD 3.150 21.126 66.546.900
SGD 500 16.633 8.316.500
CHỈ VÀNG 11,2 4.300.000 48.160.000
TIỀN HỘP 2.285.983.000
2.285.983.000
TỪ CÁC HT KHÁC 260.054.000
260.054.000
TỪ TÀI KHOẢN 13.554.963
13.554.963

TỔNG CỘNG HIỆN CÓ 5.412.897.231
SỐ TIỀN DỰ TRÙ XÂY DỰNG NHÀ THỜ MỚI 4.500.000.000
CÒN THIẾU 0

 

Xin thông báo cùng quí con cái Chúa xa gần, website sẽ cập nhật thông tin về tài chánh mỗi tuần lễ đầu tháng,
sau khi Phó thủ quỹ Nguyễn Văn Thanh khai trình quĩ xây dựng trước Hội Thánh.