Back to Top

Khu vực Bạch Đằng – Ngô Quyền

Khu vực Bạch Đằng – Ngô Quyền thật non trẻ so với các khu vực khác. Tính đến nay, khu vực mới được hình thành gần 5 năm. Trước đó, một số các con cái Chúa trong khu vực, cũng là những người tham gia trong lớp học KT Ca lép tối thứ ba, có lòng khao khát cầu nguyện xin Chúa mở đường để được những buổi nhóm lại thông công trong khu vực như các nơi khác. Sau khi khu vực Đa Thiện bắt đầu nhóm lại, chúng tôi được khích lệ và cậy nhờ ơn Chúa, một vài gia đình con cái Chúa lâu năm tại khu vực đã thưa chuyện với ông Mục sư quản nhiệm và mời ông tham dự buổi nhóm đầu tiên được tổ chức tại nhà cụ bà Trần Đờn, vào tối thứ tư tuần đầu tháng 12/2013, sau khu vực Đa thiện hai tháng. Với sự tham gia của gia đình bà cụ cùng với một số gia đình con cái Chúa khác trong khu vực: gia đình ông Võ Đình Ái, gia đình ông bà Phan Tấn Trung, gia đình anh chị Trương Ba, gia đình cô Đỗ Vân Lào, các con cái Chúa được ông Mục sư Bùi Phụng dùng Lời Chúa nhắc nhở việc “chớ bỏ qua sự nhóm lại.”

Kể từ đó đến nay, các gia đình tín hữu trong khu vực tiếp tục trung tín nhóm lại thờ phượng Chúa, học Lời Chúa và thông công với nhau. Khu vực được thêm lên nhiều gia đình: anh chị Hùng Hà, cô Cúc, cô Túy, anh chị Tài Huyên, anh chị Bình Liên. Khu vực cùng nhau học sách Lu-ca, sách Giăng, sách Gia Cơ và hiện đang tiếp tục học sách Công vụ và sách Mác. Nhiều lời chứng cá nhân đã được nói lên trong các buổi nhóm về việc Chúa đã thay đổi và làm mới lại đời sống của nhiều người như thế nào sau khi học Lời Chúa. Tạ ơn Chúa, mỗi tuần chúng tôi được nhóm lại luân phiên từng nhà. Cho đến nay đã có 16 gia đình mở cửa vui mừng tiếp đón các con cái Chúa trong khu vực đến. Mặc dù thời gian chưa lâu nhưng khu vực chúng tôi cũng đã trải qua nhiều nỗi vui buồn; có người Chúa đã đưa về nước Chúa sớm như anh Phan Tấn Trung, anh Hoàng Cao Thắng, và rồi Chúa cũng cho nhiều gia đình mới tham gia như cô Thiên Minh, cô Phương, anh chị Tâm Hằng, thím Lược, anh chị Dũng Tâm.. Tạ ơn Chúa các cháu nhỏ trong nhiều gia đình cũng tập tành việc tham gia nhóm lại học Lời Chúa và đã có sự dạn dĩ kể lại những câu chuyện mà các cháu được học trong Kinh Thánh.

Nhìn lại thời gian qua, chúng tôi chỉ biết dâng lời ngợi khen cảm tạ Chúa về ơn lớn lao Chúa dành cho khu vực cũng như cho từng mỗi con dân Chúa trên đất, như Lời Chúa hứa trong Thi thiên 29:11 “Đức Giê hô va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài, Đức Giê hô va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài”, chúng tôi tin Chúa sẽ tiếp tục ban ơn và dẫn dắt chúng tôi để được trung tín tiến bước trên linh trình theo Chúa cho đến cuối cùng.

Xin Hội thánh nhớ cầu thay cho khu vực chúng tôi, đặc biệt cho những người chưa tiếp nhận Chúa trong từng gia đình, trong những người bà con, hàng xóm để họ sớm ăn năn tin Chúa, được cứu và cùng tham gia nhóm lại với khu vực chúng tôi.