Back to Top

Khu vực Hòa Bình – Nguyễn Văn Trỗi

Cám ơn Chúa Hội Thánh phát triển các khu vực lần lượt được hình thành và ra đời, nhằm giúp con cái Chúa trên từng địa bàn được học hỏi thêm về Lời Chúa cùng nhau nâng đỡ, khích lệ đức tin lẫn nhau.

Cảm tạ Chúa đoái xem và nhậm lời cầu nguyện ngày 14/01/2016 khu vực Hòa Bình – Nguyễn Văn Trỗi được thành lập và chính thức nhóm buổi nhóm đầu tiên tại nhà ông bà Nguyễn Vũ Minh Hiền lúc 19h00 với sự tham dự của ông bà MSQN Bùi Phụng, Ban Chấp Sự cùng một số con cái Chúa trong tinh thần vui mừng và phấn khởi.

Hiện nay khu vực thường xuyên nhóm hàng tuần vào tối thứ Năm lúc 19h00 và cùng học hỏi thảo luận sách Mác theo tài liệu chung của Hội Thánh đề ra, với số người tham dự thường xuyên 15-20 người, do MSQN và một vài con cái Chúa là những người được học hỏi trước hướng dẫn để khu vực cùng nhau thảo luận, số người tham dự ngoài các con cái Chúa trên địa bàn nói trên còn có các con cái Chúa ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ba Tháng Hai… cùng tham gia. Đến nay khu vực có 8 gia đình con cái Chúa luân phiên vui lòng đón tiếp tạo điều kiện để khu vực có chỗ nhóm lại. Khu vực cũng tổ chức lễ cảm tạ hàng năm nhân đó giới thiệu Chúa đến bạn bè thân quen. Cảm ơn Chúa mỗi lần cảm tạ Chúa cho đều có người tin nhận Chúa, điều nầy đã khích lệ tinh thần con cái Chúa rất nhiều.

Tuy được thành lập muộn màng nhưng cảm ơn Chúa dùng khu vực để các con cái Chúa cùng nhau được nâng đỡ, sẻ chia, khích lệ tinh thần lẫn vật chất và nhất là qua thì giờ thảo luận học hỏi Lời Chúa đã nối kết con cái Chúa lại với nhau, cùng lớn lên trong đức tin, hiểu biết Chúa và yêu mến Ngài nhiều hơn.

Kính xin MSQN cùng các con cái Chúa tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ khu vực. Chúng tôi ao ước ngày càng có nhiều gia đình con cái Chúa trên địa bàn cùng tham gia nhóm lại để khu vực ngày càng phát triển góp phần với HT thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài.