Chương trình giới thiệu tình yêu Chúa Jêsus:

Chủ đề: Nỗi Bất Hạnh Của Con Người.

Chia sẻ Phúc âm: Mục sư Đinh Văn Sắn.

Được phát online trên trang Youtube và trang web của Hội thánh
vào lúc 19h00 tối 29/9/2021.

Kính mời Hội thánh cầu nguyện và mời thân hữu cùng tham dự.

truyen giang