Chương trình thờ phượng năm 2022

Chúa Nhật 12.06.2022

2022 06 12

Chúa Nhật 05.06.2022

2022 06 05

Chúa Nhật 29.05.2022

2022 05 29

Chúa Nhật 22.05.2022

2022 05 22

Chúa Nhật 15.05.2022

2022 05 15

Chúa Nhật 08.05.2022

2022 05 08

Chúa Nhật 01.05.2022

2022 05 01

Chúa Nhật 24.04.2022

2022 04 24

Thương khó Phục sinh

TKPS 20221

Chúa Nhật 10.04.2022

2022 04 10 copy

Chúa Nhật 03.04.2022

2022 04 03

Chúa Nhật 27.03.2022

2022 03 27 copy

Chúa Nhật 20.03.2022

2022 03 20 copy

Chúa Nhật 13.03.2022

2022 03 13 copy

Chúa Nhật 06.03.2022

2022 03 06 copy

Chúa Nhật 27.02.2022

2022 02 27 copy

Chúa Nhật 20.02.2022

2022 02 20 copy

Chúa Nhật 13.02.2022

2022 02 131 copy

Chúa Nhật 06.02.2022

2022 02 06 copy

Mồng Một Tết Nhâm Dần Thứ Ba 01.02.2022

2022 02 01 copy

Chúa Nhật 30.01.2022

2022 01 30 copy

Chúa Nhật 23.01.2022

2022 01 23 copy

Chúa Nhật 16.01.2022

2022 01 16 copy

Chúa Nhật 09.01.2022

2022 01 09 copy

Chúa Nhật 02.01.2022

2022 01 02 copy